S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

FTB DOPORUČUJE

Cena 26 900 Kč
skladem
Cena 23 500 Kč
skladem

KONTAKTY

Foosballový sportovní klub z.s.
Na Poříčí 595
Frýdek-Místek
tel: +420604252314
info(a)ftb.cz
Neváhejte nám zavolat.
Rádi Vám poradíme.

» Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem je Foosballový sportovní klub, z.s., Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek 1, IČO: 27030601, DIČ: CZ27030601.

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 16 let.

 1. Provozovatel e-shopu www.ftb.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
 2. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

 1. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.
 2. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje či pronájmu zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

- v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

- za účelem/účely uvedenými níže v čl. II

 1. E-shop není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš e-shop používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník). V případě neudělení souhlasu je nezbytné nás o této skutečnosti informovat na info@ftb.cz.

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

  a) Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

- Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu; 

- Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

- Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

        b) Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům):

- daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

- plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

        c) Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

- účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor

- Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti na vytvořenou objednávku zákazníka na našem e-shopu.

        d) Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

- Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

- Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

- Cookies: Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě ftb.cz ukládány do webového prohlížeče. Obsahují malé množství informací o úkonech, které kupující na webu provedl.

Ve spodní části stránek ftb.cz se při návštěvě zobrazí oznamovací lišta, která informujete o tom, že používáme soubory cookies. Pokud má kupující ve svém prohlížeči povoleno ukládání cookies a pokračujete v prohlížení našich webových stránek, považujeme to za souhlas s využíváním cookies souborů.

Souhlas může být kdykoli odvolán a to tím, že ve svém prohlížeči kupující zakáže ukládání cookies souborů pro ftb.cz.

Používáme pouze nezbytné cookies. Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Konkrétně používáme cookies:

Nezbytné cookies

Cookies                                Účel

externaFontsLoaded              Pomáhá nám s načítáním fontů

NOCHACHE                           Pomáhá s rychlostí načítání webu

                  Slouží k identifikaci přihlášení                          

previousURL                          Ukládá předchozí navštívenou stránku

referal                                   Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návštěv

mccid a mceid                        Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

SRV_id                                  Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

CookiesOK                             Souhlas s použitím cookies

 

Analytická cookies

Cookies (služba)                   Účel   

Google Analytics                   Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu

Smartlook a Smartsupp         Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty

Google Optimize                   Používáme jej k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu

 

Marketingové cookies

Cookies (účel)                         Účel   

Google Adwords                    Používáme Adwords k cílení reklamy         

Seznam Sklik                        Používáme Sklik k cílení reklamy

Facebook audience                Používáme Facebook k cílení reklamy        

Twitter Používáme                 Twitter k cílení reklamy

Linkedin                                Používáme Linkedin k cílení reklamy

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.
 6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

 1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

- požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

- na opravu poskytnutých Osobních údajů;

- na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

- na omezení zpracování Osobních údajů;

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Právo na přenos osobních údajů na jiného správce

- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 1. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím e-mailu info@ftb.cz.
 2. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@ftb.cz

- vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@ftb.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti.
 2. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

V. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022

MDhjN